INFORMATOR REKRUTACYJNY
2019

Informator jest co kwartał rozbudowywany, więc warto do niego wracać. Dzięki niemu poznasz proces rekrutacyjny, nas jako pracodawcę  oraz specyfikę stanowisk pracy w naszej firmie.

 

Informacje zawarte na tej stronie  ułatwią Tobie napisanie aplikacji pod konkretne stanowisko pracy i przygotują do dalszego procesu rekrutacji.

 

Przeczytasz tutaj o tym, na co zwrócić uwagę, aplikując do naszej firmy o pracę, czym zajmują się poszczególne działy oraz jakie stanowiska pracy im podlegają. Powinno to pomóc Tobie w podjęciu życiowej decyzji jaką jest niewątpliwie satysfakcjonująca praca.

Nasze podejście do rekrutacji zaskoczyło już wiele osób. Zapewne zaskoczy także Ciebie. Wierzymy jednak, że dokładny i uczciwy proces rekrutacyjny, to podstawa budowy zgranego zespołu oraz gwarancji stabilności zatrudnienia. Każdy kandydat przechodzi dokładnie ten sam proces, niezależnie czy jest nam bliżej znany czy nie. Jeśli zatem cenisz te wartości, to zrozumiesz nasze podejście do tak rozbudowanej rekrutacji.

 

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ FIRMĄ I ZA CHĘĆ WSPÓŁPRACY Z NAMI

 

Artur Mechliński

Menedżer

Strona w trakcie aktualizacji.

Niektóre treści mogą być nieaktualne!

starsza wersja informatora (2017)

Jeżeli chcesz o nas wiedzieć więcej, zachęcamy do zapoznania się ze starszym informatorem 2017 (link poniżej). Jest w nim wiele informacji, które nie zostały przeniesione do obecnego..

 

Wkrótce pojawi się tu spis treści wszystkich informacji  oraz informacji planowanych  do publikacji. Planujemy również stworzenie sekcji najczęściej zadawanych pytań, związanych z pracą u nas.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 listopad 2018

Kolejna aktualizacja: marzec 2019

informator 2017  >>

ankieta uzupełniająca

Jeżeli otrzymała(e)ś SMS'a o podobnej treści jak niżej, możesz  od razu przejść do ankiet lub przeczytać nasz informator i zdecydować czy poprawić wysłane wcześniej podanie,
które załączysz do ankiety

Witamy na kolejnym etapie rekrutacji. Proszę wejść na poniższą stronę, celem wypełnienia ankiety. Niewypełnienie jej w ciągu 48 godzin, oznacza rezygnację.

Jak przygotować aplikację o pracę?

 

 • Zwróć uwagę na detale w przygotowaniu CV tj. błędy, odstępy, estetykę itp. Pedantyzm to pożądana cecha w naszej branży.

 • Wyjaśniaj przerwy w zatrudnieniu. Opieka nad dzieckiem, działalność społeczna, wolontariat, koła naukowe, kariera sportowa itp. to wszystko znacznie lepiej oceniam aniżeli brak jakiejkolwiek aktywności.

 • Pisz listy motywacyjne kierowane do konkretnej firmy na konkretne stanowisko. Aplikacje uniwersalne, wysyłane do wszystkich pracodawców w tej samej formie, są niżej oceniane. Jeżeli powielasz ten sam schemat listu motywacyjnego do różnych firm, w szczególności, gdy przepisujesz w nim to co masz w CV, to lepiej zrezygnuj z tej części aplikacji.

 • CV ma określoną formę. Zarówno w zakresie zapisu chronologii okresów zatrudnienia oraz akcentowania na pierwszym miejscu swoich atutów (uczelnia, którą ukończyłaś wiele lat temu lub niemająca żadnego związku ze stanowiskiem pracy, nie jest atutem numer jeden!). Jeżeli aplikujesz do pracy w biurze, gdzie stosuje się pewne określone standardy w przygotowywaniu wszelkich pism, mając problem z przygotowaniem poprawnego CV, to niestety mówi mi to więcej o Tobie, aniżeli to co tam wpiszesz.

 

 • Mamy zwyczaj bardzo dokładnie weryfikować przyszłych pracowników i może się zdarzyć, że zadzwonimy do byłych pracodawców (także zagranicznych), pytając ich o opinię na temat Twojej byłej pracy. Jeżeli posiadasz referencje pisemne to je dołącz, pod warunkiem, że znajduje się tam numer telefonu do Twoich byłych pracodawców lub wykładowców.

 • Nie kłam. Jeżeli piszesz o bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, to z pewnością to zweryfikuję. Już Twoje CV w formie elektronicznej, zawiera mnóstwo informacji pozwalających sprawdzić czy wiesz o czym piszesz. Poziom znajomość języka z kolei należy określać skalą Rady Europy (A1-C2). Jeżeli piszesz enigmatycznie o znajomości "komunikatywnej" lub po prostu piszesz nieprawdę, stawiasz się w kłopotliwej sytuacji, gdyż na stanowiskach tego wymagających, część rekrutacji będzie się odbywać w j. obcym.

 • Wskazując swoje poprzednie miejsce pracy, rób to w taki sposób abyśmy byli w stanie zidentyfikować poprzednich pracodawców. Losowo weryfikujemy dane i kwalifikacje zawarte w CV.

 

procedura aplikowania

część 1:

 

 • Zanim przygotujesz dokumenty aplikacyjne, zapoznaj się tutaj z przydatnymi informacjami  o nas.
 • Wybierz interesującą Cię ofertę pracy.
 • Prześlij dokumenty za pomocą formularza lub na maila podanego w ogłoszeniach. (Formularze przyspieszają proces)

procedura aplikowania

część 2:

 

 • Czekaj cierpliwie (do 30 dni) na SMS potwierdzający rejestrację wraz z podanym w nim identyfikatorem.
 • Śledź postęp analizy swojego podania online
 • Respektuj elektroniczną formę kontaktu z nami w trakcie rekrutacji. Nie dzwoń, nie składaj podań w biurze ani nie przychodź po pieczątki zaświadczeń PUP!

Czy wiesz że?

 • Nie wymagamy określonego wykształcenia. W procesie rekrutacji sprawdzamy Twoją wiedzę i umiejętności. Wyznajemy zasadę, że to Twoja sprawa skąd masz niezbędną wiedzę. Najważniejsze abyś ją miał/a. Cenimy jednak szkolenia i certyfikaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ich posiadanie jest atutem.

 • Doświadczenie, zaangażowanie i referencje są dla nas najistotniejsze. Jeżeli kandydat nie posiada doświadczenia zawodowego, zwracamy uwagę na inicjatywy jakimi wykazywał się w czasie np. nauki i studiów tj. koła naukowe, zainteresowań, kluby, podejmowane prace dorywcze i w agencjach pracy tymczasowej, wakacyjne, wolontariat itp. Liczą się dla nas także inicjatywy jako rodzic, ewentualnie w lokalnej społeczności etc. To samo dotyczy wyjaśnienia przerw w okresie zatrudnienia. Stawiamy na zaradnych i aktywnych!
 • W naszych ogłoszeniach o pracę nie znajdziesz wygórowanych wymagań, większość z nich to oferty pracy na stanowiskach asystenckich, jednak od tego ile potrafisz zależeć będzie Twoje wynagrodzenie, prawdopodobieństwo zatrudnienia a następnie awansu.

 • Nigdy nie przyjmujemy stażystów z myślą o ich zwolnieniu po ukończeniu programu stażowego, dlatego żaden potencjalny stażysta nie ma uproszczonej drogi i musi przejść dokładnie ten sam proces rekrutacyjny. Jak wspomnieliśmy wcześniej, priorytetem dla nas oraz zobowiązaniem wobec naszych klientów jest dbanie o bezpieczeństwo ich danych. Wysoka fluktuacja w zespole pracowników lub pochopnie prowadzony proces rekrutacyjny nie sprzyja zachowaniu tego bezpieczeństwa.

Etapy Rekrutacji

Sprawdzenie aplikacji pod względem kompletności oraz zgodności z ofertą pracy

Ocena nakładu pracy, poprawności i estetyki przygotowania aplikacji

Ocena motywacji i adekwatności opisanych kwalifikacji do oferty pracy

Test motywacji i zaangażowania. Losowa weryfikacja danych w CV i LM

Spotkanie wstępne. Ocena osobowości. Zapoznanie się z kulturą organizacyjną firmy

Test kwalifikacji, case-study w siedzibie firmy. Ocena kompetencji

Rozmowa kwalifikacyjna. Przedstawienie przełożonych. Możliwość zadawania pytań

Płatne 1-7 dni próbne w firmie na oferowanym stanowisku pracy. Ocena kompleksowa

Statusy Rekrutacji

 • Zakwalifikowano - Przyjęliśmy podanie i sprawdziliśmy jego kompletność

 • Zakwalifikowano do Etapu *n- Zakwalifikowanie do kolejnego etapu rekrutacji. Przed zaliczeniem etapu 4, można poprawić wysłaną aplikację. Jeżeli poprawiona aplikacja została napisana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym informatorze, punktacja może ulec zwiększeniu.

 • Odrzucono - Podanie odrzucono. W polu komentarz niekiedy znajduje się przyczyna. Odrzucenie podania w danej rekrutacji nie przekreśla szans na udział w kolejnych rekrutacjach. W przypadku wątpliwości co do punktacji, można skontaktować się z nami mailowo i poprosić o wyjaśnienie.
 • Wpisano na listę rezerwową - Lista rezerwowa to lista osób, które zainteresowały nas jako kandydaci do pracy, lecz zabrakło im punktów lub nie spełniały wszystkich wymagań stawianych kandydatom. Jeżeli osoba z listy zdecyduje się wziąć udział w kolejnej rekrutacji i spełnia minimum wymagań, otrzymuje dodatkowe 2 punkty. Podania osób rezerwowych z poprzednich rekrutacji są rozpatrywane w pierwszej kolejności. Punkty takich osób za etapy 1-5 zostają przepisane z poprzedniej rekrutacji, o ile kandydat(ka) nie zdecyduje się na wysłanie aktualnej/poprawionej aplikacji, która może tylko i wyłącznie zwiększyć ich liczbę.

 • Zatrudniono - Status ten oznacza podjęcie pracy po podpisaniu umowy

Czym zajmują się poszczególne Działy ?

Dział księgowości

Podstawowy i największy dział naszej firmy. W jego skład wchodzą także Kadry i Płace, które z czasem zostaną wyodrębnione jako oddzielny dział.

Główne działania to:

 

 • prowadzenie księgowości uproszczonej oraz pełnej
 • zorganizowana praca zespołowa wg harmonogramu i celów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i wyborze form opodatkowania
 • raporty finansowe dotyczące przedsiębiorstwa

 

 • prowadzenie akt osobowych, przechowywanych w siedzibie biura
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników naszych klientów
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów
 • sporządzanie listy płac i deklaracji podatkowych
 • wnioski i deklaracje PFRON, refundacje OHP lub inne
 • deklaracje i zgłoszenia ZUS
 • dokumentacja zasiłkowa pracowników
 • Raporty RMUA oraz zaświadczenia o zarobkach

test

4 etap rekrutacji do Działu Księgowości

Jeżeli aplikujesz na stanowiska księgowe lub kadrowo-płacowe, to jest wysoce prawdopodobne, że otrzymasz SMS z prośbą o wybranie jednej z metod weryfikacji motywacji, zaangażowania oraz kompetencji.

 

Wypełniając ankietę uzupełniającą, znajdującą się po prawej stronie, należy wskazać swój wybór, spośród przedstawionych poniżej:

 

 1. Zadanie. Uważane jest za trudne. Prawidłowe jego rozwiązanie pozwala zdobyć maksymalnie aż 10 punktów. Brak jego rozwiązania oznacza obniżenie punktacji o 3 punkty. Błędne rozwiązanie oznacza zachowanie obecnej punktacji bez zmian. (czas: 3 godziny)

 2. Zestaw 4 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź to maksymalnie 2 punkty, więc  za cały zestaw można zdobyć 8 punktów. Błędna 0. Brak odpowiedzi to -1 za każde pytanie. (czas: 2 godziny)

 3. Jedno pytanie SMS, na które odpowiedź wysyłasz także SMS'em. Prawidłowa odpowiedź +1 punkt, błędna -1, brak odpowiedzi jest równoznaczne z odrzuceniem podania z puli rekrutacyjnej. (czas: 5 minut)

Zestaw pytań, zadanie lub pytanie SMS otrzymasz w ciągu 24 godzin od wysłania odpowiedzi.

Dział wspierania biznesu

Dział Wspierania Biznesu ma za zadanie wspierać przedsiębiorców, będących naszymi klientami oraz wspomagać organizacyjnie biuro DENAR.

Główne działania skupione są na:

 

 • usuwaniu przeszkód po stronie klienta w realizacji zapisów umowy o usługi działu księgowości i kadr
 • realizacji projektów dot. usprawniania organizacji pracy biura DENAR
 • świadczeniu klientom usług administracyjnych niezwiązanych z księgowością
 • dostarczaniu klientom informacji, raportów, zwiększaniu wykorzystywania danych liczbowych w celu obrazowania sytuacji w firmie
 • tworzeniu i świadczeniu niszowych usług dla przedsiębiorców i jego pracowników, mogących zaistnieć tylko dzięki korzyści skali
 • świadczeniu usług konsultingowych

 

 • realizacji zleconych projektów biznesowych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa klienta
 • działaniu na rzecz tworzenia aktywnej społeczności przedsiębiorców, grup zakupowych, hubów i klastrów biznesowych
 • krzewieniu wiedzy o gospodarce
 • wspieraniu ekspansji krajowej i zagranicznej przedsiębiorstw
 • pozyskiwaniu kapitału w celu rozwoju przedsiębiorczości
 • redukowaniu kosztów stałych przedsiębiorstw
 • inicjowania procesów start-up oraz sukcesji przedsiębiorstw

wskaż swoje kompetencje

jeżeli aplikujesz o pracę w Dziale Wspierania Biznesu

Poniżej prezentujemy zarys kompetencji, których poszukujemy na wstępnym etapie rozwoju tego działu. Proszę zapoznać się z nimi, określić, które z nich odpowiadają Twoim kwalifikacjom lub zainteresowaniom i wypełnić ankietę, znajdującą się po prawej stronie.

 

WAŻNE: Zaznacz w ankiecie obszar kompetencji tylko wtedy, gdy potrafisz wskazać minimum dwie z wymienionych poniżej czynności go dotyczących. Czynności należy rozumieć tak jak są opisane. Nie spiesz się. Czytaj uważnie.

Prawo i Informacje

Czytanie źródeł prawa ze zrozumieniem

Umiejętność przygotowywania umów, sprawdzania podstaw prawnych, rozporządzeń, ustaw itp.

Biegła umiejętność wyszukiwania wiarygodnych informacji w języku polskim oraz angielskim i/lub niemieckim (researching) we wszelkich źródłach wiedzy i rejestrach

Znajomość struktur i procedur administracyjnych w Polsce, Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych, do których Polska należy

Promocja i Edukacja

Animacja czasu wolnego poprzez edukację finansową dla dzieci i młodzieży

Organizacja konkursów i eventów z obszaru edukacji finansowej oraz przedsiębiorczości

Zdolności manualne i/lub artystyczne

Znajomość rynku reklamy, sponsoringu, PR, CSR, eventów

Umiejętności dekorowania i\lub projektowania wnętrz i scenerii

Znajomość poligrafii i materiałoznawstwa

Analiza i Finanse

Prognozowanie statystyczne oraz budowa modeli ekonometrycznych

Znajomość źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w Polsce i na Świecie

Tworzenie rozbudowanych raportów i analiz finansowych oraz rozumienie analiz ekonomicznych

Znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz różnic między nimi

Zaawansowana znajomość Excela (funkcje statystyczne, VBL oraz makra)

 

Administracja i Organizacja

Czynności sekretarskie i asystenckie

Pomoc biurowa

Archiwizowanie i digitalizacja

Organizacja pracy własnej i biura, w tym  obiegu dokumentów

Reprezentacja w urzędach, na poczcie, czynności gońca itp.

Prowadzenie elektronicznych kalendarzy spotkań i dziennika korespondencji

Organizacja i obsługa spotkań biznesowych oraz wewnątrz-firmowych

Humanistyka i Komunikacja

Umiejętność opisywania w zrozumiały sposób instrukcji służbowych oraz zagadnień gospodarczych

Komunikacja marketingowa, w tym komunikaty prasowe oraz publicity, kontakt z mediami

Elokwencja i błyskotliwość w rozmowie

Umiejętność wypowiadania się na żywo dla mediów i przed publicznością w języku polskim oraz obcym

Miły ton głosu oraz poprawność językowa w mowie i piśmie

Sprzedaż i Logistyka

Zorientowanie na ekspansję krajową i zagraniczną

Znajomość technik negocjacyjnych i sprzedaży, w tym prowadzenia rozmów handlowych w języku obcym

Wysokie zdolności adaptacji do różnych klientów, produktów, usług oraz zmiennych okoliczności pracy

Organizacja logistyki oraz spedycji krajowej, unijnej i globalnej

Biznesowa aparycja oraz łatwość nawiązywania kontaktów

ankieta uzupełniająca

Zapoznaj się z obszarami kompetencyjnymi, znajdującymi się po lewej stronie a następnie na ich podstawie wypełnij ankietę zgodnie z instrukcją.

Ankieta jest elementem 4 etapu rekrutacji na stanowiska pracy w Dziale Wspierania Biznesu.

+48 600 48 48 48

Oddział operacyjny:

88-100 Inowrocław

Ul. Poznańska 185A

wjazd od ul. Nowej

II piętro, recepcja: pokój 214

 

Poniedziałek:  7:15-15:30

Wtorek:            7:15-22:00

Środa-Piątek:  7:15-15:30

+48 52 357 10 44

+48 52 353 82 31

+48 600 48 48 48

Centrala:

61-894 Poznań

Plac Andersa 7

Andersia Business Center

Wejście B

I piętro, recepcja: REGUS

Godziny pracy biura podawczego w Poznaniu:

Dni powszednie 8:00-16:30

Dyżury w Poznaniu:
Czwartki 9:00-16:30

/po wcześniejszym umówieniu/

DENAR Biuro Podatkowo-Finansowe Agnieszka Buzalska NIP: 556 172 69 03 *** DENAR Biuro Podatkowo-Finansowe A. Buzalska, A.Mechliński Spółka Jawna; NIP: 779 246 51 02; KRS: 0000680181;

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS  w Poznaniu; Rachunek bieżący: 59 1160 2202 0000 0003 3057 1668

2010-2020 © DENAR Biuro Podatkowo-Finansowe. Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Polityka prywatności